FN-NANO

FN1 BIOMAX - FUNKČNÍ DEZINFEKČNÍ NÁTĚR, 1L

1 320 Kč
skladem
Funkční nátěr FN®1 BioMax: Kombinovaný biocidní prostředek s chemickým i fyzikálním účinkem a dlouhodobým efektem.

FN®1 BioMax se používá jako účinná antibakteriální povrchová ochrana zdí v exteriérech i interiérech. Je možno jej aplikovat na betonové, keramické, kamenné a další běžné povrchy, včetně dřeva.
Účinně likviduje mikroorganismy – viry, baktérie, plísně a kvasinky, a brání lišejníkům a mechům, aby se usazovaly na povrchu staveb, chrání podklad proti ultrafialovému záření a pomocí fotokatalytického efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku.
Samočistící efekt udržuje povrch čistý a zásadně prodlužuje dobu mezi čistícími cykly.
Antigraffiti vlastnosti.
Certifikován jako ochrana betonu.
Velmi vhodný pro alergiky a astmatiky.
Garantovaná účinnost 2 roky.

Prostředek (FN2) využívá nanotechnologii s dezinfekčním účinkem, která dlouhodobě odstraňuje přítomnost nežádoucích virů, bakterií a plísní, s nimiž si běžné dezinfekce z dlouhodobého hlediska neporadí. Její účinnost byla potvrzena mnoha českými i zahraničními vědeckými studiemi.
Nanokrystaly TiO2 jsou polovodičem, který transformuje světelnou energii v elektro-chemickou sílu schopnou účinně ničit mikroorganismy, čistit vzduch a zajišťovat samočištění povrchů. K aktivaci této reakce po nanesení nátěru stačí přítomnost přirozeného denního světla nebo umělého světla s UVA zářením v interiéru. Probíhá děj zvaný fotokatalýza.
Vysoká účinnost nátěrů je založena na využití speciálního pojiva, které je přístupné pro vzduch a dokáže nanokrystalky TiO2 udržet na povrchu nátěrové vrstvy tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a nanokrystaly tak plnily svoje čistící vlastnosti po dobu několika let.

Charakteristika produktu

Kód FN1Biomax
Druh produktu DEZINFEKCE 
Objem (ml) 1000 ml
Výrobce FN NANO
Země původu Česká republika

Jak používat
FN1 BIOMAX - FUNKČNÍ DEZINFEKČNÍ NÁTĚR, 1L

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN® umožňuje jeho využití jako technologie pro účinné odstraňování od široké škály škodlivých látek a nepříjemných pachů ze vzduchu. Povrch vnitřních stěn interiérů budov je možno přeměnit s pomocí ve dvojrozměrnou, nízkonákladovou a bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.

Jak správně aplikovat FN nátěry válečkem v interiéru:

- Funkční nátěry FN® nanášejte vždy jen na vhodný a soudržný podklad. Vhodné jsou silikátové a akrylátové barvy. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí hlinkové barvy (po nanesení sanační suspenze FN® popraská a odlupuje se). Nejste-li si jisti vhodností podkladu je nutno jej otestovat tak, že na malém kousku provedete zkušební nátěr FN®, necháte zaschnout a prověříte, zda nedošlo k šupinkování nebo popraskání a odlupování. V takovém případě je nutno starý nátěr odstranit a nově vymalovat vhodnou barvou. Nevhodným podkladem jsou povrchy se silným hydrofobním (vodoodpudivým) efektem. FN® je totiž vodná suspenze. Na takovém povrchu se „balí“ do kuliček a nelze s ní vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu.

- Je nutno dbát na to, aby při nanášení funkčního nátěru FN® nedošlo k promáčení podkladu. V takovém případě může dojít k vyplavení organických látek z podkladu do povlaku vytvořeného funkčním nátěrem. To se projeví rezavými skvrnami. Tyto skvrny se však většinou po určité době, v důsledku fotokatalytického efektu, samy ztratí.

- V případě, že jsou funkční nátěry FN® nanášeny na stěny, které jsou silně promořeny znečištěním z kouře (například restaurace, bary, kuřárny atp.) je nutno podklad, před aplikací FN®, napustit hloubkovou penetrací. Jinak mohou nečistoty usazené uvnitř omítky a zdi vystoupit do povrchové vrstvy. Ta pak žloutne a můžou na ní vystoupit skvrny.

- Ideálním podkladem pro funkční nátěr FN®1 je neošetřený beton, a betonové a případně i pálené (bez glazury) střešní tašky a silikátové omítky, kámen.

- Pro vytvoření aktivního fotoaktivního povrchu doporučujeme nanést prostředek FN NANO na strop místnosti, nezbytné je nanést prostředek na plochu rovnoměrně – nejlépe ve dvou až třech vrstvách - neředěný a dokonale promixovaný!!! funkční nátěr FN®. Rovnoměrnost nanesení materiálu a tloušťka vytvořené vrstvičky jsou nutnou podmínkou pro to, aby se zajistila její správná funkčnost. V případě nedodržení této aplikační zásady a vytvoření příliš slabé vrstvy (například nemístným šetřením nebo naředěním nátěru vodou) může fotokatalytický efekt působit i na podklad, to se pak muže projevit jeho žloutnutím.

- Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet tak, že se druhá vrstva nanáší po zavadnutí první vrstvy. Třetí vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí předchozích dvou vrstev.

- V případě, že je cílem vytvoření povrchu, který umožňuje snadné odstranění graffiti, je nutno nanést 6 – 7 vrstev funkčního nátěru FN®2. Pokud je podkladem beton je doporučeno při antigrafity aplikacích nanést první vrstvu s použitím funkčního nátěru FN®1 a zbylé vrstvy realizovat pomocí sanační suspenze FN®2. Odstranění grafitti je jednoduché. Optimálním postupem je plochu ošetřenou FN® nejprve ostříkat proudem vody a poté povrch i s grafitti vyčistit hrubým kartáčem a ostříkat tlakovou vodou. Strhnutí grafitti je možno provést i za sucha hrubým kartáčem, vyžaduje to však větší úsilí. Na povrch, kde bylo provedeno odstranění grafitti je nutno znovu nanést pět vrstev funkčního nátěru FN®2.

- Funkční nátěr FN® je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.

- Pro použití v domácnostech doporučujeme použít váleček.

- Pro nanášení válečkem jsou v interiéru většinou vhodné nízké lakýrnické válečky. Pro aplikace na hrubý povrch (např. fasáda) doporučujeme válečky s vyšším vlasem nebo kombinaci válečku a štětce (hodně hrubé povrchy). Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby, zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu. Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem. Plochy, které nejsou ošetřovány funkčním nátěrem FN® a předměty v místnostech kde se nátěr nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou. Tímto opatřením se zamezí nekontrolovanému usazování mikroskopických kapének funkčního nátěru FN® na povrchu ploch a předmětů, kde to není žádoucí a kde by mohlo docházet v důsledku fotokatalytického efektu např. k tvorbě teček na lakovaném povrchu.

- K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkčním nátěrem FN® dopadalo dostatek denního světla, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2.