FN-NANO

FN1 BIOMAX - FUNKČNÍ DEZINFEKČNÍ NÁTĚR, 1L

1 597 Kč
skladem
Funkční nátěr FN®1 BioMax: Kombinovaný biocidní prostředek s chemickým i fyzikálním účinkem a dlouhodobým efektem.

FN®1 BioMax se používá jako účinná antibakteriální povrchová ochrana zdí v exteriérech i interiérech. Je možno jej aplikovat na betonové, keramické, kamenné a další běžné povrchy, včetně dřeva.
Účinně likviduje mikroorganismy – viry, baktérie, plísně a kvasinky, a brání lišejníkům a mechům, aby se usazovaly na povrchu staveb, chrání podklad proti ultrafialovému záření a pomocí fotokatalytického efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku.
Samočistící efekt udržuje povrch čistý a zásadně prodlužuje dobu mezi čistícími cykly.
Antigraffiti vlastnosti.
Certifikován jako ochrana betonu.
Velmi vhodný pro alergiky a astmatiky.
Garantovaná účinnost 2 roky.

Prostředek (FN2) využívá nanotechnologii s dezinfekčním účinkem, která dlouhodobě odstraňuje přítomnost nežádoucích virů, bakterií a plísní, s nimiž si běžné dezinfekce z dlouhodobého hlediska neporadí. Její účinnost byla potvrzena mnoha českými i zahraničními vědeckými studiemi.
Nanokrystaly TiO2 jsou polovodičem, který transformuje světelnou energii v elektro-chemickou sílu schopnou účinně ničit mikroorganismy, čistit vzduch a zajišťovat samočištění povrchů. K aktivaci této reakce po nanesení nátěru stačí přítomnost přirozeného denního světla nebo umělého světla s UVA zářením v interiéru. Probíhá děj zvaný fotokatalýza.
Vysoká účinnost nátěrů je založena na využití speciálního pojiva, které je přístupné pro vzduch a dokáže nanokrystalky TiO2 udržet na povrchu nátěrové vrstvy tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a nanokrystaly tak plnily svoje čistící vlastnosti po dobu několika let.

Charakteristika produktu

Kód FN1Biomax
Výrobce FN NANO
Objem (ml) 1000 ml
Země původu Česká republika

Jak používat
FN1 BIOMAX - FUNKČNÍ DEZINFEKČNÍ NÁTĚR, 1L

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN® umožňuje jeho využití jako technologie pro účinné odstraňování od široké škály škodlivých látek a nepříjemných pachů ze vzduchu. Povrch vnitřních stěn interiérů budov je možno přeměnit s pomocí ve dvojrozměrnou, nízkonákladovou a bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.

Jak správně aplikovat FN nátěry válečkem v interiéru:

- Funkční nátěry FN® nanášejte vždy jen na vhodný a soudržný podklad. Vhodné jsou silikátové a akrylátové barvy. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí hlinkové barvy (po nanesení sanační suspenze FN® popraská a odlupuje se). Nejste-li si jisti vhodností podkladu je nutno jej otestovat tak, že na malém kousku provedete zkušební nátěr FN®, necháte zaschnout a prověříte, zda nedošlo k šupinkování nebo popraskání a odlupování. V takovém případě je nutno starý nátěr odstranit a nově vymalovat vhodnou barvou. Nevhodným podkladem jsou povrchy se silným hydrofobním (vodoodpudivým) efektem. FN® je totiž vodná suspenze. Na takovém povrchu se „balí“ do kuliček a nelze s ní vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu.

- Je nutno dbát na to, aby při nanášení funkčního nátěru FN® nedošlo k promáčení podkladu. V takovém případě může dojít k vyplavení organických látek z podkladu do povlaku vytvořeného funkčním nátěrem. To se projeví rezavými skvrnami. Tyto skvrny se však většinou po určité době, v důsledku fotokatalytického efektu, samy ztratí.

- V případě, že jsou funkční nátěry FN® nanášeny na stěny, které jsou silně promořeny znečištěním z kouře (například restaurace, bary, kuřárny atp.) je nutno podklad, před aplikací FN®, napustit hloubkovou penetrací. Jinak mohou nečistoty usazené uvnitř omítky a zdi vystoupit do povrchové vrstvy. Ta pak žloutne a můžou na ní vystoupit skvrny.

- Ideálním podkladem pro funkční nátěr FN®1 je neošetřený beton, a betonové a případně i pálené (bez glazury) střešní tašky a silikátové omítky, kámen.

- Pro vytvoření aktivního fotoaktivního povrchu doporučujeme nanést prostředek FN NANO na strop místnosti, nezbytné je nanést prostředek na plochu rovnoměrně – nejlépe ve dvou až třech vrstvách - neředěný a dokonale promixovaný!!! funkční nátěr FN®. Rovnoměrnost nanesení materiálu a tloušťka vytvořené vrstvičky jsou nutnou podmínkou pro to, aby se zajistila její správná funkčnost. V případě nedodržení této aplikační zásady a vytvoření příliš slabé vrstvy (například nemístným šetřením nebo naředěním nátěru vodou) může fotokatalytický efekt působit i na podklad, to se pak muže projevit jeho žloutnutím.

- Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet tak, že se druhá vrstva nanáší po zavadnutí první vrstvy. Třetí vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí předchozích dvou vrstev.

- V případě, že je cílem vytvoření povrchu, který umožňuje snadné odstranění graffiti, je nutno nanést 6 – 7 vrstev funkčního nátěru FN®2. Pokud je podkladem beton je doporučeno při antigrafity aplikacích nanést první vrstvu s použitím funkčního nátěru FN®1 a zbylé vrstvy realizovat pomocí sanační suspenze FN®2. Odstranění grafitti je jednoduché. Optimálním postupem je plochu ošetřenou FN® nejprve ostříkat proudem vody a poté povrch i s grafitti vyčistit hrubým kartáčem a ostříkat tlakovou vodou. Strhnutí grafitti je možno provést i za sucha hrubým kartáčem, vyžaduje to však větší úsilí. Na povrch, kde bylo provedeno odstranění grafitti je nutno znovu nanést pět vrstev funkčního nátěru FN®2.

- Funkční nátěr FN® je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.

- Pro použití v domácnostech doporučujeme použít váleček.

- Pro nanášení válečkem jsou v interiéru většinou vhodné nízké lakýrnické válečky. Pro aplikace na hrubý povrch (např. fasáda) doporučujeme válečky s vyšším vlasem nebo kombinaci válečku a štětce (hodně hrubé povrchy). Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby, zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu. Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem. Plochy, které nejsou ošetřovány funkčním nátěrem FN® a předměty v místnostech kde se nátěr nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou. Tímto opatřením se zamezí nekontrolovanému usazování mikroskopických kapének funkčního nátěru FN® na povrchu ploch a předmětů, kde to není žádoucí a kde by mohlo docházet v důsledku fotokatalytického efektu např. k tvorbě teček na lakovaném povrchu.

- K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkčním nátěrem FN® dopadalo dostatek denního světla, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2.