Při objednávce nad 1500 Kč je doprava ZDARMA. 

Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení sporů

Jakékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy info@bytove-parfemy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud kupující neuvede jinou adresu. V případě, že reklamace či stížnost nebude vyřízena plně ke spokojenosti kupujícího, má tento možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je orgánem příslušným k zahájení mimosoudního řešení sporu. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé uplatnil svou stížnost či reklamaci u prodávajícího. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. Kupující je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/