Při objednávce nad 1500 Kč je doprava ZDARMA.

Ochrana osobních údajů

Ať už jste našimi zákazníky, nebo jste pouze navštívili tyto stránky, může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašeho soukromí bude vždy naší prioritou a že při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme.

Správce údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Firma: ARIA PURA s.r.o.

Adresa/Sídlo: Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

IČ: 25598651

E-mail: info@ariapura.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S ohledem na to, že nejsme veřejným subjektem, nezpracováváme zvláštní kategorie údajů a naše hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů, nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

To však samozřejmě neznamená, že bychom ochranu Vašich osobních údajů brali méně vážně, pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit přímo na nás.

Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme s Vaším souhlasem nebo jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, zajištění chodu našich stránek, e-shopu a naší společnosti, nebo k naplnění jiných našich oprávněných zájmů specifikovaných níže.

Registrace

Jestliže jste využili možnosti se na našich stránkách zdarma registrovat, uložíme si Vámi poskytnuté osobní údaje, abychom Vám mohli tuto službu poskytnout a nakupování Vám tak usnadnit. Stejně tak uložíme historii Vašich nákupů a rezervací, abyste měli přehled o stavu Vašich objednávek a uskutečněných transakcích. Pokud nám neudělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budeme zpracovávat Vámi uvedené osobní údaje až do okamžiku Vaší první objednávky pouze pro účely vedení uživatelského účtu. Bez ohledu na Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů uvedená níže, můžete v uživatelském prostředí svého účtu kdykoliv svoji registraci zrušit. V takovém případě nebudeme Vaše údaje pro tyto účely nadále zpracovávat.

Objednávky

Pokud si u nás cokoliv objednáte, zpracujeme Vámi poskytnuté údaje za účelem rychlého a bezproblémového vyřízení Vaší objednávky. Bez Vašich osobních údajů se při vyřizování objednávky neobejdeme, poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů je proto naším smluvním požadavkem. V závislosti na výběru způsobu platby a doručení od Vás rovněž můžeme potřebovat doručovací nebo platební údaje, bez kterých by nebylo možné tyto služby realizovat. Uvedené údaje předáme za účelem vyřízení Vaší platby nebo přepravy zboží vybranému přepravci, respektive společnosti zajišťující realizaci plateb. Na základě našich oprávněných zájmů si Vaše údaje dále uchováme po dobu 3 let od provedení objednávky pro případ reklamace zboží, nebo vznesení jiných právních nároků. Pokud se rozhodnete zboží, ať už z jakéhokoliv důvodu, reklamovat, může dojít k předání některých Vašich osobních údajů dodavateli předmětného produktu, nebo autorizovanému servisu, který bude reklamaci vyřizovat.

Nabídka obdobného zboží či služeb

Pokud jste to při Vaší registraci nebo během nákupu nevyloučili, budeme Vám zasílat nabídky našeho zboží či služeb obdobných těm, které jste si u nás objednali, a to na základě našich oprávněných zájmů. V případě, že v budoucnu přestanete mít o tato sdělení zájem, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím odkazu, který najdete na konci každé takové zprávy, kterou od nás dostanete.

Odběr novinek

Na našich stránkách se můžete přihlásit k odebírání novinek, pokud této možnosti využijete, budeme Vám na základě Vašeho souhlasu zasílat na uvedenou emailovou adresu naše obchodní sdělení, obsahující zejména informace o slevových akcích, produktech a akčních nabídkách. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, budeme následně vyhodnocovat, zda Vás naše nabídka zaujala, či nikoliv, a to například podle toho, zda si email od nás otevřete nebo zda navštívíte některý z odkazů na zboží, které Vám doporučíme. Váš souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat za pomocí odkazu k odhlášení odběru, který bude v každém emailu, který od nás dostanete, nebo tak můžete učinit přímo na našich stránkách.

Kontaktní formulář

Na našich stránkách máte možnost položit nám jakoukoliv otázku prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud tak učiníte, zpracujeme Vaše osobní údaje výhradně za účelem zodpovězení Vaší otázky. Kontaktní formulář si v takovém případě uloží Vaší emailovou adresu a Váš dotaz, následně Vám na uvedený email zašleme odpověď. Takové zpracování je nezbytné pro zodpovězení Vašich otázek. Vaši emailovou adresu

a případné další údaje, které nám sdělíte, si uložíme jen po dobu nezbytnou k vyřízení Vašich otázek. Přiměřeně dlouho po skončení naší konverzace je tedy bez dalšího smažeme.

Soutěže

V průběhu roku pořádáme řadu soutěží, nejčastěji prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích, nebo těchto stránek. Pokud se některé ze soutěží zúčastníte, zpracujeme Vámi poskytnuté údaje výhradně pro účely realizace dané soutěže, přinejmenším se je tedy uložíme až do vyhlášení výherců. Pokud v soutěži neuspějete, Vaše údaje dále zpracovávat nebudeme, pouze si je po nějakou dobu uložíme, abychom mohli i zpětně prokázat, že soutěž proběhla korektním způsobem. Pokud soutěž vyhrajete, kontaktujeme Vás a předáme Vám výhru. V případě některých soutěží předáváme údaje o výhercích také našim partnerům, neboť je to nutné pro realizaci výhry. Pokud v naší soutěži vyhrajete například zájezd, předáme Vaše osobní údaje cestovní kanceláři, která bude Vaši cestu zajišťovat. I v takovém případě však platí, že Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, a to ani našimi případnými partnery. Na základě našich oprávněných zájmů na naší propagaci také zveřejníme Vaše základní údaje na našich stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí. Pokud byste si zveřejnění Vašich údajů nepřáli, není možné se soutěže zúčastnit.

Příjemci osobních údajů

Vaše data zpracováváme pouze v zemích EU, v žádném případě je neprodáváme třetím osobám a ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy však potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami, v takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme.

Mezi příjemce Vašich osobních údajů patří:

Direct Parcel

www.dpd.com/cz

Zpracovatel

Přeprava zboží

Zásilkovna, s.r.o.

www.zasilkovna.cz

Zpracovatel

Přeprava zboží

Česká pošta

www.cestaposta.cz

Zpracovatel

Přeprava zboží

BizBox, s.r.o.

www.bizboxlive.com/cz-cs

Zpracovatel

Správa webu

SOVA NET, s.r.o.

www.sovanet.cz

Zpracovatel

Komunikace se zákazníkem

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Předně máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy zejména požádat nás o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše otázky na kontaktech uvedených níže.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, pokud jste registrovaným uživatelem, dostanete se k většině Vašich osobních údajů také online.

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny. Pokud jste registrovaným uživatelem, můžete své osobní údaje kdykoliv upravit ve Vašem uživatelském účtu.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno. Jestliže jste se na našich stránkách registrovali, můžete svoji registraci zrušit.

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Také máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud se Vaše námitka bude týkat jakékoliv z forem přímého marketingu, zpracování osobních údajů za těmito účely okamžitě zanecháme.

Nejjednodušší způsob, jak takovou námitku podat, je využít odkazu pro odhlášení, který naleznete v každé takové zprávě, kterou od nás dostanete.

Veškerá Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit na výše uvedených kontaktech.